×
მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებები
თხევადი სასუქი - ორგანიკა
ვეტერინარია
ნიადაგი

ჩვენ შესახებ

ბიოთაიდი ახორციელებს მაღალხარისხიანი, კონკურენტუნარიანი, ეკოლოგიურად სუფთა და ორგანული (ბიო) პროდუქტების დისტრიბუციას.

ძირითადი პროდუქტები, რომლის დისტრიბუციასაც ვახდენთ, არის მცენარეთა დაცვისა და გამოკვების ბიოლოგიურ საშუალებები (ბიო პრეპარატები) და სერტიფიცირებულ, უნივერსალურ, თხევად ორგანულ სასუქიორგანიკა“.

ყველა პროდუქტის ფასი სრულიად მისაღებია ნებისმიერი აგრომეურნე მწარმოებლისათვის და რაც მთავარია, მათი მოსავლის ხარისხი მაღალია, ხოლო თვითღირებულება კი არანაირად არ იზრდება.

ყველა პრპარატი არის ადგილობრივი წარმოების. მოგეხსენაბათ, რომ სინთეზური შხამქიმიკატების ინტენსიური გამოყენება იწვევს ნიადაგში არსებული სასარგებლო მიკრორგანიზმების (მეგობარი ბაქტერიები, სოკოები და სხვა) განადგურებას. გარდა ამისა, იზრდება მავნე ორგანიზმების გამძლეობა (შეგუება) ქიმიური პესტიციდების მიმართ, რის გამოც ფერმერები იძულებილი ხდებიან სულ უფრო და უფრო დიდი დოზებით გამოიყენონ ქიმიური პრეპარატები, ეს კი მეტად და მეტად ანადგურებს ჩვენს მიწა-წყალს, ჩვენს ჯანმრთელობას.

ერთად შევქმნათ ისეთი საარსებო გარემო რომელიც უზრუნველყოფთს ჩვენი შვილების ჯანმრთელობასა და უკეთეს მომავალს.