biotidy
Mikoriziya

Mikoriziya


8

Təssuf edirik ki, anbarda yetəri qədər məhsul yoxdur :

Paylaş:

bioloji əlavə

Mikorizal göbələklər dost göbələklərdir, onların köməyi ilə bitkinin kök sisteminə simbiotik əlavələrdir.

Bitkinin torpaqdan qida maddələrini daha yaxşı mənimsəmək qabiliyyəti artır.
Gübrə tədarükü və suvarma miqdarı azalır.
Bitkinin quraqlığa qarşı müqaviməti artır.
Toxumların cücərmə prosesini yaxşılaşdırır
Kök sistemi inkişaf edir.
Transplantasiya edilmiş bitki asanlıqla yeni mühitə uyğunlaşır.
Çirklənmiş mühitlərdə neft və ağır metallara qarşı təkmilləşdirilmiş fitopmühafizə.

Qiymət
8
Görüldü
594

Bənzər Məhsullar