×
მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებები
თხევადი სასუქი - ორგანიკა
ვეტერინარია
ნიადაგი

ნემატოფაგი

6

გაზიარება:

დეტალური აღწერა:
დანიშნულება
ბიოლოგიური პრეპარატი ნემატოდების წინააღმდეგ.
მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.
შემადგენლობა
Arthrobotrys oligospora
ტიტრი
 
გამოყენება
გამოიყენება ნიადაგის ნემატოდების წინააღმდეგ.
კულტურები
გამოიყენება ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის, ნიადაგის დასამუშავებლად.
დოზირება
 საჩითილე მიწა მომზადებისას დაამუშავეთ პრეპარატის 2%-იანი სამუშაო ნაზავით

 

ღია გრუნტისთვის განკუთვნილ ჩითილებს დაუსხით 4%-იანი (1:25) სამუშაო ნაზავი

სათბურის გრუნტი დაამუშავეთ მოსხურებით, ყოველ 250 მ2 ფართობზე
შეტანეთ 1 ლიტრი პრეპარატი

სათბურისთვის განკუთვნილ ჩითილებს დაუსხით 2%-იანი (1:50) სამუშაო ნაზავი

სათბურში ჩითილების გადარგვისას თითოეულ ძირს დაუსხით
100 მლ. 2%-იანი (1:50) სამუშაო ნაზავი

უსაფრთხოება
არ არის ფიტოტოქსიკური.
უსაფრთხოა ადამიანისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ფუტკრებისთვის და სხვა სასარგებლო მწერებისთვის, გარემოსთვის.
შენახვის ვადა და პირობები
შეინახეთ მზის სხივებისგან დაცულ ადგილას +4…+10oC ტემპერატურაზე.
შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში ვარგისია დამზადებიდა 6 თვის განმავლობაში